خدایی خدا غریبه

غریبه چون که ما عاشقش نشدیم

غریبه بنده لایقش نشدیم

غریبه رهرو صادقش نشدیم

امون ز غفلت امون زتهمت

از دست ما تو غیبت حضرت حجت

گناه شد عادت غیبت عبادت

جالب اینه گذاشتیم سر خدا هم منت

هرجا ریا شد به اسم خدا شد

همه دکان واکرده ایم حتی تو هیئت

چیو ببینه دل سیاه

یا رو زبون اللهم الرزقنی شهادت

از امربه معروف ترسیدیم

حاجی و دورشیطان گردیدیم

همسایه یتیم و سیر خوابیدیم

ما به زمین خورده خندیدیم

خدا نفهمیدیم

خدایی خدا غریبه

غریبه چون که راحت گناه کردیم

غریبه به نامحرم نگاه کردیم

غریبه نامه فقط سیاه کردیم

فروختیم ایمان

خریده ایم نان

خاک میخوره رو طاقچه هامون قرآن

سحر نه حالی نه خمس مالی

اسممون هم گذاشتیم ارزش های مردم

شیعه حرفیم

آدم برفی

هنوز نمک نخورده میشکنیم نمکدان

یه پا تو محراب یه پا لب آب

روبه روی عکس شهید عکس شهیدان

بگو خدا غرق امیدم کن

بی خریدارم

خریدارم کن

پیش مسن رو سفیدم کن

نذر ابوالفضل رشیدم کن

خدا شهیدم کن

خدایی خدا غریه

غریبه که دوسش داریم واسه حاجت

غریبه می پرستیمش برا جنت

غریبه که به تنهایی کرده عادت

تو راه پاکی زدیم به خاکی

چه عاشقی چه مجنونی چه سینه چاکی

جای حرم کیش

جای پرچم دیش

چه ساده بر مقدسات میشه حکاکی

این وضع ناموس کو کف افسوس

نکشیدیم خجالت از چادر خاکی

دیگه شیطان شد ایاک نعبد

ببین خدارو ول کردیم

میگردیم با کی

بگو خدا رحمی به حالم کن

لکه ننگم زلالم کن

عشق خودت رو مدالم کن

بکش و در علقمه چالم کن

خدا حلالم کن

خدا حلالم کن

فایل های پیوست شده
نوع فایل: mp3 (خدا).mp3 (6.36 مگابایت, 396 نمایش)