اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد

 

درمحکومیت هتک حرمت ساحت مقدس قرآن مجید

 

قران

 

هر انسان منصف، آگاه وخداپرستی به نیکی می داند که قرآ ن کریم نه از آن جهت مورد احترام است که

کتاب آسمانی مسلمانان جهان به شمار می رود بلکه این به دلیل اهمیت وعظمت قولی است که

خداوندمتعال برای حفظ وحراست ازآن به بشر داده آنجا که فرموده است

"اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا

نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظو ن "

درواقع، قرآن یگانه میراث حقیقی و تنها سند دست نخورده از هدایت مستقیم الهی ورسالت تاریخی نبوی اس ت . با چنین درک ودریافتی است که تصمیم یکی از کلیساهای آمریکا برای سوزاندن نسخه هایی از قرآن مجید، جز شرارت و خباثت و عداوت با ارزش های عالی انسانی و مکتبانبیا، و سوء تعلیم و تربیت کلیسای معاصر را به جهانیان اعلام نمی کند .مگرنه این که قرآن مجید، یگانه کتابیاست که از پیامبران ادیان ابراهیمی به بزرگی یاد می کند و همه را به ایمان و اعتقاد به آنان دعوت می نماید چنان که در آیه 136 از سوره بقره می گوید:

کتابی است که بشریت را به سلم و صلح و مهر و رحمت میخواند و مردم دنیا را با شعار  بسم الله الرحمن الرحیم به سوی رحمت میخواند کتاب مقدسی که یگانه برهان حقانیت انبیاءسلف و دعوتهای آسمانی ست

تصمیم بر اهانت به چنین کتاب مقدسی، اهانت به همه مقدسات و اهانت به همه انبیا مخصوصاً ابراهیم،

موسی و عیسی است و هم چنین توهین به مریم عذراست که قرآن به عنوان بهترین و پاک ترین بانوی زمان

خود او را معرفی نمود و در این کتاب به خطاب

((ان الله اصطفیک و طهرک))

مخاطب است

ما دانشگاهیان و دست اندرکاران دانشگاه فردوسی مشه د (دانشگاه پایتخت معنوی ایرا ن ) چنین حرکت

شنیعی را ولو درحد نیت و تصور به انجام واقدام، به شدت محکوم کرده و از پروردگار جهانیان و ارسال

کننده قرآن، برای مسببان و مروجان چنین اندیشه های شیطانی و رذیلانه ای در وهله نخست آرزوی

هدایت و مغفرت و سپس طلب خشم وعذاب ونفرت داریم.