سلام . با ماه رمضون چطورید ؟

توی این روزای گرم ، قبول دارم ، تحمل تشنگی ، گرسنگی  سخته ...

ولی عاقبتش شیرینه ، مثل لحظه ی افطار ، تازه این دنیاشه 

برعکس  گناه ،که لذتش کاذب و لحظه ای ، اما آثارش ،ویران کننده

مثل لذت بردن از استعمال مواد مخدر ،که آدم رو نابود میکنه

اما تحمل سختی ترک گناه ، همین روزه گرفتن ، سخته ، ولی آثارش موندگار تا ابد.

همین ورزشکاران در سایه چی به مدال طلا می رسن ؟؟؟؟ غیر از تحمل سختیها و تمرینات مستمره

آنها که با تحمل سختی ها و چشم پوشی از لذتهای مضر سرفراز به خط پایان رسیدن،با چه شور و

شعفی روی سکو میپرن و مدال طلارو  روی دست میگیرن

این است نتیجه تحمل سختی  

آدمی که سختی رو تحمل کرده ،نخورده با اون کسی که حاضر به تحمل نبوده و خورده ، 

پایان روز و لحظه ی افطار ، برای کدووم یکیشون  لذت بخشه

روز برای هر دو به پایان رسید . عمر برای همه میگذره . 

کدام گروه برنده شدن و کدام گروه بازنده