یا غریب الغربا

 

 

نماز 

نمازهای نافله چه اثری دارند؟

در ورایت های پیشوایان دین تذکید بسیاری بر انجام دادن نافله ها شده است؛
زیرا آنها کاستی و نقصان باطنی نمازهای واجب روزانه را جبران می کنند.

اثر کلی نوافل قرب به خدا و توج و تذکر بیشتر و طبعاً‌ پاکی و دوری
از گناه و غفلت است. در حدیث قدسی معروفی به نام «قرب النوافل»
آمده که خداوند فرمود: « بنده با نوافل به من نزدیک می شود تا جایی
که من چشم او می شوم که با او می شنود و دست او می شوم که
با او کار انجام می دهد؛ یعنی، چشم و گوش و دست الهی پیدا می کند ». (الکافی، ج2،‌ص352).

در خصوص نماز شب آیات و روایات آثار زیادی را ذکر کرده اند؛ مثلاً:
« مقام محمود و پسندیده در دنیا و آخرت اثر نماز شب شمرده شده،
هم چنین نوافل موجب جبران نقص در فرائض می گردد. »

نمازهای مستحب (نوافل )
به جز نمازهای واجب روزانه (17 رکعت )، نمازهای دیگری هم وجود دارد که انجام آنها مستحب است و بسیار ثواب دارد و چون این نمازها، اضافه بر نماز واجب است ، به آنها نافله و نوافل گفته می شود (نقل ، به معنای زاید و افزون است ). تعداد رکعت های نمازهای مستحب ، دو برابر رکعات واجب ، یعنی 34 رکعت است ، بدین شرح :1
نافله نماز صبح ، دو رکعت ، قبل از نماز صبح .2
نافله نماز ظهر، هشت رکعت ، قبل از نماز ظهر.3
نافله نماز عصر، هشت رکعت ، قبل از نماز عصر.4
نافله نماز مغرب ، چهار رکعت ، بعد از نماز مغرب .5
نافله نماز عشاء، دو رکعت نشسته ، بعد از نماز عشاء.6
نافله شب ، یازده رکعت ، پیش از اذان صبح ، که هشت رکعت آن ((نافله شب )) نام دارد، دو رکعتش به نام ((شفع ))، و یک رکعت دیگرش به نام ((وتر)) است

 

وقت ادای نافله ظهر.


نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به اندازه - آن شود؛ مثلا اگر درازای شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سایه ای که بعداز ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است.

توضیح المسائل، مسأله 768.

وقت ادای نافله عصر.


نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به - آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب نیّت ادا و قضا نکند.

 

وقت ادای نافله مغرب.


وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب - که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود - از بین برود.

توضیح المسائل، مسأله.

وقت ادای نافله عشا.


وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

 

وقت ادای نماز شب.


وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

 

وقت ادای نافله صبح.


نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب، به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است؛ ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، مگر آنکه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، که در این صورت مانعی ندارد.

نافله های شبانه روزی

نافله های شبانه روزی در غیر روز جمعه 34 رکعت است که از جمله آنها یازده رکعت "نافله شب" و دو رکعت "نافله صبح" و دو رکعت "نافله عشاء" می باشد که ثواب بسیار دارد.

نماز شب

مساله 348- نماز شب 11 رکعت است که بدین ترتیب خوانده می شود:

دو رکعت^ به نیت نافله شب.

دو رکعت^ به نیت نافله شب.

دو رکعت ^ به نیت نافله شب.

دو رکعت^ به نیت نافله شب.

دو رکعت^ به نیت نافله شفع.

یک رکعت^ به نیت نافله وتر.

وقت نماز شب

مساله 349- وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

مساله 350- مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب بجا آورد.

نماز غفیله

مساله 351- یکی دیگر از نمازهای مستحبی، نماز "غفیله" است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود.

کیفیت نماز غفیله

مساله 352- نماز غفیله دو رکعت است، که در رکعت اول، پس از حمد، باید این آیه خوانده شود:

"وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین".

و در رکعت دوم، پس از حمد، این آیه خوانده می شود:

"و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین".

و در قنوت آن، این دعا خوانده می شود:

"اللهم انی اسالک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و آل محمد "و ان تفعل بی کذا و کذا" اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسالک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی".

.

 
برچسب ها : Shahdat  ,