یادش به خیر!
         مردانی که با لباس خاکی، آسمانی شدند.

یادش به خیر!

گردان تخریب

شبهای عملیات

نماز و گریه های  آخر!

حسینیه! دعای توسل، استغاثه از مادر!

حلالیت، وصیت و یک سبد لبخند!

و رمز یا زهرا!!!
...... و" بل احیاء عند ربهم یرزقون"

 

اگر بگویم که باید سرخ برویم
سرخی
که،گرمی آن عالمی را گرم کند
دعایمان می کنید؟
برای سرخ رفتن!