هئیت حسین جان شب میلاد رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) چهارشنبه ساعت 21:30 مشهد خیابان احمدآباد بولوار رضا (سی متری اول ) رضا 23 مداحان مهدی اکبری حسین آذری حسین صفاتی و گوارشکی

 

امام جعفر صادق (ع):

کشت کنید و درخت بنشاندی به خدا قسم آدمیان کاری بر تر و پاکتر از این نکرده اند