سرود سرزمین نینوا یادش بخیر با صدای آهنگران

(( زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است

سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند...

و مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریده اند تا در مقتل کربلای عشق آسانتر بریده شوند؟؟...

و مگر نه آنکه از پسر آدمی عهدی ازلی ستانده اند که حسین (علیه السلام) را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟...

و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود

و مگر این عاشق بی قرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده اند؟؟؟....

و مگر از درون این خاک نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهایی فربه و تن پرور بر می آید؟

پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر سقفهای دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه ایی بن بست باز می شوند

نمی توان جست....

پس بهتر آنکه پرنده روح دل در قفس نبندد.....

پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر...

پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. ))

شهید سید مرتضی آوینی

شهیدان از شما شرمنده هستیم
که دنیای دنی را بنده هستیم
زبانی یادتان را پاس داریم
به میدان عمل بازنده هستیم
شما محبوب درگاه الهی
ولی ما از گنه آکنده هستیم
شهیدان دست ما را هم بگیرید
سرود توبه را خواننده هستیم

شهادت شهادت همه آرزومه شهادت شهادت رویای ناتمومه

اگه یه روز فرشته ها بگن چی می خوای ازخدا میگم به خواهش و دعا:

شهادت شهادت همه آرزومه شهادت شهادت رویای ناتمومه

یاد اون دلهای یه رنگ یادش بخیر یادش بخیر    

یاد بروبچه های جنگ یادش بخیر یادش بخیر

یاد اون اشک و شور و شین یادش بخیر یادش بخیر

یاد سربند یاحسین یادش بخیر یادش بخیر

یاد اون غصه ها و رنج یادش بخیر یادش بخیر

یاد کرب و بلای 5  یادش بخیر یادش بخیر

یاد فکه منای عشق یادش بخیر یادش بخیر

دوکوهه کربلای عشق یادش بخیر یادش بخیر

منم همون عاشقی که جامونده ام از قافله

فقط تو این عالم یه چیز دارم دوای دردمه:

شهادت شهادت تموم آرزومه شهادت شهادت رویای ناتمومه

یاد اون مردای خدا یادش بخیر یادش بخیر    

بچه های بی ادعا یادش بخیر یادش بخیر    

یاد اون سنگرای عشق یادش بخیر یادش بخیر    

شب جمعه دعای عشق یادش بخیر یادش بخیر    

یاد کارون عشق و شور یادش بخیر یادش بخیر    

کرخه و نینوا و هور یادش بخیر یادش بخیر    

یاد اون غصه ها و رنج یادش بخیر یادش بخیر   

شهادت شهادت تموم آرزومه شهادت شهادت رویای ناتمومه
برچسب ها : اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک  ,