سلام بر آزادمردان تاریخ

ننگ و نفرین بر خائنان و منافقان ، گرگان در لباس میش 

صدامیان مخفی در جبهه ، دنیا طلبان در لباس زهد ،

امام در وصیت نامه گرانبهای خود فرمودند:

واما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه

وخصوصا برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه

دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور وانقلاب را در

اجرای آن میدیدم

ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری میکنم

و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد

                *******************

آیا به نظر شما آن آینده نرسیده است؟

منظور امام کدام حوادث بوده است ؟

- عملیاتهای رزمندگان در جبهه ها

- تحرکات دشمن بعثی

 - اختلافات سیاسی

-  عدم اجرا فرامین حضرت امام در سیاست گذاری در جنگ

- دنیا طلبی بعضی حضرات

چه کسانی باید امروزه به این سئوالات صادقانه پاسخ بدهند ؟

عملکردچه آدمهایی درداخل،ارتش بعث عراق رابه طمع ورزی وتجاوز تشویق کرد؟

چرابه رزمندگان مدافع خرمشهری کمک نکردند؟

چرا جوانان را،مردم را برای کمک به ارتش و سپاه در جنگ شرکت ندادند؟

چرا بعضی علی رغم تصمیم فرمانده هان و تایئد امام ،بعد از فتح خرمشهر

دشمن را تعقیب نکردند؟

امام فرمودند و هر عقل سلیمی میگوید : جنگ در راس امور کشور باید باشد 

پس چرا تامین امکانات جبهه ها در اولویت برای دولت نبود ؟

چه کسانی استراتژی جنگ را،که توسط امام اعلام شده بود تغییر دادند؟

و همین باعث روحیه دادن به دشمن شد !!!

امام : اگر این جنگ بیست سال طول بکشد ما ایستاده ایم

جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه

کردند : جنگ جنگ تا پیروزی .بعد هم جنگ جنگ تا یک پیروزی .و بعد هم فقط حفظ خودمان و بعد پیشنهاد باج به

دشمنان و ....

چه کسانی امروز ندای عقب نشینی و تسلیم شدن در مقابل آمریکا سر میدهند؟

براستی چرا بعضی ها این روزها اینقدر باحیا شده و ساکتند ؟

گذر تاریخ همه چیز را روشن میکند!

امروز چه کسانی باعث کند کردن چرخهای پیشرفت کشور هستند؟

من به شاهان قاجار و آن پدر سوخته ها که برای چند روز خوشگذرانی در فرنگ

مملکت را بر باد میدادند و آن قراردادهای ننگین را امضا کردند لعنت میفرستادم!

اما حالا میبینم از قاجار نامردتر کنارمونند ! با چه ظواهری ! با چه وجاهتهای تو خالی!

مثل روز روشن است آنقدر که نابینایان هم میبینند !

جوانان عزیز تاریخ انقلاب را ، جنگ را ، اسلام را  بخوانید ،خیلی مسائل امروز برایتان

روشن میشود

آدم عاقل نباید چند بار از یک سوراخ گزیده شود!!!!!

تمام افرادی که امروز برای مملکت مشکل درست میکنندیک شبه ازمادرمتولدنشدند

بنا به مصلحت درزمان خود به صحنه میایندبعضی میسوزندوباطل میشوندبعضی ها

آتش زیر خاکستر تا در زمان خود سر بر آورند

امروز اگر بازرگان ،بنی صدر،آقای منتظری نیستنداما فکربنی صدری که ازبین نرفته

حق را بشناسید،راه را بشناسید ،تا افراد را بشناسید

حتی سابقه ی افراد گولتان نزند گرچه آن روز هم مرض در دلهایشان بوده 

فقط گوش به فرمان رهبری ، که اطاعت محض، رمز سربلندی و عاقبت بخیریست