به اطلاع  تمامی دوستان عزیز ، خصوص افسران وظیفه شناس و عملیاتی ، میرساند

 

با توجه اینکه در آینده ای نزدیک مقرگردان غواصی یاسین  به قرارگاه مرکزی ذیل

به آدرس :

www.Revayatefabric.ir

منتقل خواهد گردید ،

لذا کلیه نیروها میبایست جهت کسب اطلاع از انجام هر گونه عملیات و یا سازماندهی و یا ارائه نکته نظرات و طرحها و همکاری،

در آن قرارگاه حضور بهمرسانند 

ضمن اینکه در این مقر هم ، با بضاعتی که هست ، فعلا پذیرای قدوم شما خواهیم بود

اما بمحض آماده شدن کامل قرارگاه مرکزی ، کلیه نیروها و امکانات ، از این مقر منتقل خواهد شد

واز آن زمان نیروهای خط شکن و عملیاتی ، فقط از آن قرارگاه به خط اعزام میشوند

تقاضایی که از دوستان داریم اینکه

سری به قرارگاه بزنند ، و هر عیب و ایرادی ، هر نظر و پیشنهادی داشتند ، در این مقر بما بدهند

تا قبل از استقرار ، اشکالات برطرف شود 

                                                                                                              والسلام 

مقر گردان غواصی یاسین