خروش سبز امت رسول الله در 22 بهمن

سبز مارو دزدیدن ....  دارن باهاش پز میدن!


22 بهمن رنگ سبز رو پس میگیریم، البته از اولشم مال ناکثین و مارقین سبزکی نبود، من با سربند سبز  " یازهرا (س) "  در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهم کرد و  با رهبر و امام و شهدا پیمان میبندم ،همین


سبز مارو دزدیدن ....  دارن باهاش پز میدن!